Buki płaczące

Śmiało można powiedzieć, że buk jest królem lasów środklowej Europy, jest bezsprzecznie jednym z najpiękniejszych drzew, gładka kora u młodych poniżej 150 lat drzew jest charakterystyczna dla naszych bukowych lasów. Starsze dojrzałe drzewa zaczynają mieć korę spękaną.  Buk żeby wypuścić wiosną liście potrzebuje kilkudziesięciu dni z dodatnimi temperaturami. Buki rosnące w WPN-nie i w Sudetach wywodzą się z buków rosnących w Bawarii. Buki wymagają zwięzłych gleb, wilgotnych i ciepłych stanowisk, granica naturalnego występowania buków przebiega na Wiśle, na wschód od niej można je spotkać tylko na wybrzeżu Bałtyku i w Karpatach, przy czym buczyna Karpacka różni się genetycznie od tej rosnącej w Sudetach i jest związana z buczynami południowych  Karpat leżących w Rumunii. Buki są roślinami społecznymi, komunikują się za pomocą systemów korzeniowych i są w stanie pomagać sobie w sytuacjach kryzysowych takich jak choroby czy susza.

Wśród buków te o pokroju płaczącym są wyjątkowe. W tej promocji pokazuję buki zielone płaczące. Równie piękne są buki płaczące zabarwione na czerwono lub złoto, wszystkie odmiany kolorystyczne posiadamy w sprzedaży. Na fotkach pokazuję dwa przykłady bardzo pięknych w formie buków ten w Smolicach jest stosunkowo młody posadzony jeszcze w epoce socjalizmu, natomiast ten w Miłkowie jest reliktem z początku XX wieku i jego rozmiary imponują, kiedy stanie się przy pniu i zpobaczy potężne konary zwieszające się do ziemi nabiera się respektu dla tej rośliny.