Wiązy

Wiązy są pięknym drzewami, mają wiele form od karłowatych po wielkie drzewa. Mamy kilka odmian wiązów. Jako jedyn drzewa naszej strefy klimatycznej wytwarzają system korzeni podporowych, szkarpowych i stare duże drzewa przypominają drzewa rosnące w dżungalach klimatu tropikalnego. Piękne okazy można zobaczyc w Wielkopolskim Parku Narodowym dla przykładu nad Jeziorem Jarosławieckim w jego środkowym odcinku po stronie osady Jarosławiec w polodowcowej dolince rosną piękne stare okazy z doskonale wykształconym korzeniami szkarpowymi.